Kamu Yararýna çalýþan dernek, Yetiþtirme Yurtlarý ve Eðitimi destekleme faaliyetleri, Burs baðýþý, yardým, okullara yardým, yetiþtirme yurtlarý, YARDIM, çocuk okutmak, burs vermek, gönüllü olmak