Yetiþtirme Yurtlarýný ve Eðitimi Destekleme Derneði

Ýletiþim


Kýzýltoprak, Recep Peker Caddesi,
Rýfat Bey Sokak, Barýþ Apt. No:1 D:4
34724 Kadýköy / ÝSTANBUL

Tel: (0216) 345 43 47
Fax: (0216) 414 59 56
E-mail: yyedd.merkez@gmail.com


Daha Büyük Haritay? Görüntüle

Yetiþtirme Yurtlarýný ve Eðitimi Destekleme Derneði'nin
web sponsorluðu tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir.